76 rocznica utworzenia Brygady Świętokrzyskiej

195
Fot. Twitter/ Fundacja im. Janusza Kurtyki

W tym tygodniu obchodziliśmy 76 rocznicę utworzenia Brygady Świętokrzyskiej, która swoje założenia ideologiczne oparła na wartościach narodowych. Była ona solą w oku komunistycznych aparatczyków, gdyż realizując koncepcję środowisk narodowych nie zdecydowała się ujawnić przed Armią Czerwoną, tym samym dzieląc los żołnierzy Armii Krajowej, podstępnie likwidowanych przez Sowietów.

Jednostka powstała 11 sierpnia 1944 r. w majątku Lasocin. Prowadziła ona walki zarówno z niemieckim okupantem oraz działającą w jej okolicy partyzantką sowiecką. W jej szeregach walczyli Polacy żydowskiego pochodzenia.

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym." George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

355 zł
20%

Zdając sobie sprawę ze zdradzieckiego postępowania Sowietów w stosunku do polskich żołnierzy z oddziałów konspiracyjnych, Brygada Świętokrzyska rozpoczęła marsz na zachód, w celu dotarcia na tereny zajęte przez aliantów zachodnich. W czasie tego marszu nie podjęła współpracy wojskowej z Niemcami, korzystała jedynie z lokalnych porozumień w realizacji swojego celu.

Podążając na zachód przypadło jej stać się jedynym polskim oddziałem partyzanckim, który oswobodził niemiecki obóz koncentracyjny poza granicami Ojczyzny. Był to podobóz w Holiszkowie, gdzie znajdowało się ponad 1000 więźniarek. Brygada po połączeniu z armią amerykańską została sprawdzona pod względem kontrwywiadowczym na możliwą współpracę z Niemcami hitlerowskimi. Badania uznały ją za jednostkę aliancką, czego dowodem było prawo uzyskane przez Amerykanów noszenia odznak jednostek amerykańskich oraz broni.

Chwalebna karta wojenna, jaką zapisała Brygada i jej obecność na zachodzie powodowała naciski Sowietów i ich marionetek, żądających wydania polskiej jednostki. Naciski spowodowały rozwiązanie oddziału i utworzenia z jej członków kompanii wartowniczych.

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym." George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

355 zł
20%

Pomimo, że od tych wydarzeń minęło blisko 80 lat, duchowi spadkobiercy komunistów, wbrew dowodom, wciąż starają się splamić imię tej jednostki, mającej korzenie narodowe, aby tym samym wybielać zbrodniczą działalność komunistów z okresu PRL i terror, jaki ten zbrodniczy system wprowadza wszędzie tam, gdzie osiągnie władze.


Dziękujemy za pomoc prawną Kancelarii Prawnej Litwin: https://kancelaria-litwin.pl