Bitwa pod Kockiem – zwycięstwo zakończone kapitulacją

1
Kock, 02.10.1939 r. Polscy żołnierze idą do ataku. Pod Kockiem, w dniach 2-5 października trwała ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. dl PAP/CAF/reprod.

6 października o godzinie 1 w nocy umilkła wymiana ognia pomiędzy wojskiem polskim a wojskiem niemieckim w trakcie bitwy pod Kockiem. Tym samym zakończyła się ostatnia walka w czasie kampanii polskiej w 1939 roku.

Walki po stronie polskiej toczyła samodzielna grupa operacyjna „Polesie” pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga, utworzona w połowie września z nadmiaru rezerwistów oraz poleskich oddziałów. Walki trwały od 2 października, kiedy to oddziały polskie nawiązały kontakt ogniowy w swoim marszu w kierunku Dęblina, gdzie zamierzały przejąć tamtejsze składy amunicyjne.

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym" George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

60 zł
4%

W wyniku walk, jakie trwały do 5 października udało się stronie polskiej praktycznie rozbić 13. niemiecką DPZmot. Pomimo tego sukcesu, strona polska, wobec braków amunicji i środków opatrunkowych, zmuszona była do kapitulacji. Pomimo również przyjętego rozejmu, jaki miał trwać od godziny 19.30, Niemcy nie dotrzymali danego słowa, prowadząc wymianę ognia aż do godziny 1 w nocy 6 października 1939 roku.

Mało znanym faktem związanym z walkami samodzielnej grupy operacyjnej „Polesie” jest fakt, że polskich żołnierzy w polu walki wspierało polskie lotnictwo. Porucznik Edmund Piorunkiewicz, dowodzący odtworzoną 13 eskadrą rozpoznawczą, 3 października 1939 roku podczas lotu nad wioską Firlej został ostrzelany przez niemieckich piechurów. Wówczas to wydał rozkaz towarzyszącemu mu porucznikowi Wodnickiemu obrzucenia wroga granatami[1].

Walki pod Kockiem zapisały się w historii polskiego oręża jako przykład boju do końca polskiego żołnierza, który pomimo braku szans na zwycięstwo walczył przeciwko niemieckiemu agresorowi.

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym." George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

60 zł
4%

 

[1] R. Szubański, W obronie polskiego nieba, Warszawa 1978, s. 158-159.


Dziękujemy za pomoc prawną Kancelarii Prawnej Litwin: https://kancelaria-litwin.pl