Długi Niemiec wobec Polski sięgają czasów sprzed II wojny światowej

1115

14 marca 1936 roku nasi przodkowie, w czasie spotkania zwołanego przez Polski Związek Zachodni w Katowicach, wystosowali dwie rezolucje, wysłane następnie do polskiego premiera i ministra komunikacji i ministra skarbu, w związku z uciskiem polskiej mniejszości narodowej w Niemczech oraz w kwestii zwrotu 100 mln, jakich Niemcy winni byli Polsce za przejazdy tranzytowe i zamrożenie szeregu polskich kapitałów i należności prywatnych przez prowadzoną politykę dewizową. Postępowanie takie Niemców było sprzeczne z postanowieniami traktatu wersalskiego oraz konwencją paryską. Jak zwrócili uwagę uczestnicy zjazdu, Niemcy nie rezygnują z tranzytu, a wobec ograniczenia go zwiększyli liczbę wagonów. Jednocześnie zwrócono uwagę, że takie postępowanie III Rzeszy Niemieckiej jest próbą przerzucenia na Polskę (…) wielkiej części trudności gospodarczych Rzeszy Niemieckiej spowodowanych przedewszystkim wydatkami na zbrojenie armji[1].

Pomimo faktu, że w tym okresie między Polską a Niemcami panowała deklaracja o niestosowaniu przemocy, haniebnie złamana 1 września 1939 roku przez Niemców, to problemy ówczesnych Polaków były takie same, jak obecnie. Wyrażanie przyjaźni, radości na oficjalnych rautach, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności i ucieczkach od uregulowania należności w stosunku do narodu polskiego jest już chyba cechą Niemców.

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym." George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

355 zł
20%

[1] Żądanie zwrotu 100 miljonów należnych nam od Niemców, Polska Zachodnia, 1936, nr 74, s.1.


Dziękujemy za pomoc prawną Kancelarii Prawnej Litwin: https://kancelaria-litwin.pl