Historia rzekomego nalotu Polaków na Frankfurt

2
Pałac Bolongaro we Frankfurcie, Fot. pixabay (Pixabay License)

Pomimo, że pierwsze działania bojowe polskiego lotnictwa związane są z walkami o polski Lwów w 1918 roku, nasi przodkowie od początku tworzenia się struktur władzy korzystali z tej nowej broni w celu odstraszenia wrogów od terenów Rzeczypospolitej. W tym roku minęła 102 rocznica rzekomego bombardowania Frankfurtu nad Odrą. Akcję tą przeprowadzić mieli na zdobytych na ławicy samolotach powstańcy wielkopolscy.

Według ogólnie panującej opinii, polscy lotnicy mieli dokonać nalotu na Frankfurt w formie odwetu za bombardowanie Poznania, dokonane przez niemieckich pilotów startujących właśnie z tego miasta. Kiedy 6 stycznia 1919 roku wielkopolscy powstańcy zdobyli lotnisko na Ławicy, zajęcie tak ważnego obiektu na mapie Wielkopolski wywołało szybką reakcję Niemców, którzy już następnego dnia dokonali nalotu na Ławicę. Jak informował „Dziennik Poznański”,

"Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć" George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

385 zł
22%

(…) zjawiły się nad stacją lotniczą w Ławicy 4 samoloty z Frankfurtu nad Odrą i rzuciły sześć bomb, wskutek czego spłonęły dwa baraki („Dziennik Poznański”, 1919, nr 5, s. 1.).

W kolejnych numerach dziennik podkreślał barbarzyństwo lotników niemieckich, którzy dopuścili się zbrodni (…) zabijając niewinne dziecko i raniąc kilka osób cywilnych, znajdujących się daleko poza stacją lotniczą w Ławicy będącą właściwym celem ataków lotników („Dziennik Poznański”, 1919, nr 7, s.1.).

Bombardowania niemieckie i ofiary wśród ludności cywilnej wywołały oburzenie opinii publicznej, która oczekiwała zdecydowanej reakcji władz powstańców. Pomimo jednak twierdzeń o odwetowym nalocie, biorąc pod uwagę czynniki techniczne i personalne (m.in. samoloty na których miano dokonać nalotu nie mogły zabrać takiej ilości ładunku, jaki jest im przypisywany), najprawdopodobniej po bombardowaniu Ławicy strona polska mogła poinformować o możliwości nalotów na Frankfurt, jeśli w dalszym ciągu będą podejmowane barbarzyńskie akcje niemieckie.

"Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć" George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

385 zł
22%

Powyższy przykład najlepiej ukazuje jak ważne jest rzetelne pochylenie się nad historią naszej Ojczyzny. Przyjęcie bez zastrzeżeń możliwego polskiego nalotu na Frankfurt mogłoby spowodować próbę zrównoważenia zachowań polskiej strony walczącej o suwerenność i wolność od niemieckiego okupanta z zachowaniem Niemców, którzy aby osiągnąć swoje cele gotowi byli sięgać do barbarzyńskich metod prowadzenia walk.

 


Dziękujemy za pomoc prawną Kancelarii Prawnej Litwin: https://kancelaria-litwin.pl