[MAPA] #otwieraMY! „Czas zakończyć lockdown!” Sprawdź, co już jest otwarte

1
Fot. pixabay (Pixabay License)

Powstała z inicjatywy obywateli inicjatywa #otwieraMY nabiera rozpędu. Na stronie NewsMap.pl powstała specjalna MAPA, pokazująca, które biznesy zostały już otwarte i działają tak, jak przed lockdownem.

Jak czytamy na stronie, rządowy zakaz prowadzenia działalności w czasie epidemii jest całkowicie bezprawny. „Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r. II SA/Op 219/20 bez wprowadzenia stanu klęski żywiołowej rząd nie może zakazać określonych zakresów działalności. Tak więc zakaz prowadzenia dzielności dyktowany aktami wykonawczymi Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest bezprawny” – informują inicjatorzy.

"Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć" George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. Utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 1800.

875 zł
49%

„Tym samym żaden mandat wystawiony przez policję oraz sanepidowska kara administracyjna nie ma prawa dojść ostatecznie do skutku. Wobec powyższych faktów prawnych popartych przez wyrok WSA w Opolu, czas zakończyć gospodarczy lockdown” – piszą, zachęcając do zerwania kajdan sanitarnego reżimu.

Źródło: Newsmap.pl, Twitter


Dziękujemy za pomoc prawną Kancelarii Prawnej Litwin: https://kancelaria-litwin.pl