Mordy NKWD: Biologiczne wyniszczanie narodu polskiego

62
Fot. IPN.gov

Druga wojna światowa pełna była różnego rodzaju działań skierowanych przez wrogów Polski, aby doprowadzić do biologicznego zniszczenia naszego narodu. Jednym z symboli ludobójczej działalności wobec Polaków była realizacja mordu na polskich więźniach przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej i polskich jeńcach przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

W wyniku sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r., Sowieci wzięli do niewoli przeszło 450 tys. polskich żołnierzy. Jeszcze we wrześniu powołano Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych przy NKWD oraz utworzono sieć obozów. Początek października 1939 roku przyniósł decyzję o utworzeniu dwóch „obozów oficerskich” w Starobielsku i Kozielsku oraz obozu w Ostaszkowie, przeznaczonego dla funkcjonariuszy policji, KOP i więziennictwa. Pod koniec lutego 1940 r. we wspomnianych obozach więziono 6 192 policjantów i funkcjonariuszy wyżej wymienionych służb oraz 8 376 oficerów.

"Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć" George Orwell
Prosimy o rozważenie wsparcia naszego portalu. W obecnej sytuacji utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 2800. Wpłata na konto:
Panta rhei
PKO BP 27 1020 4564 0000 5102 0174 1099 Tytułem: Darowizna na portal Panta rhei
Wpłata z zagranicy: IBAN: PL 27 1020 4564 0000 5102 0174 1099 BIC / SWIFT: BPKOPLPW
702 zł
25%
PayPal:

Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. Podjęło ją 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) na podstawie pisma, które skierowano do Stalina.

Formalnie wyroki miały być wydawane przez Kolegium Specjalne NKWD, wnioski przedstawione przez Berię zostały w całości przyjęte, a na jego piśmie znalazły się aprobujące podpisy Stalina, Klimenta Woroszyłowa – marszałka Związku Sowieckiego, Wiaczesława Mołotowa – przew. Rady Komisarzy Ludowych i Anastasa Mikojana – wiceprzew. Rady Komisarzy Ludowych i komisarza handlu zagranicznego, a także ręczna notatka: „Kalinin – za, Kaganowicz – za”.

Najwyższe władze sowieckie nie tylko same zainicjowały ten mord na polskiej elicie narodu, lecz przez cały okres kontrolowały realizację tej zbrodni. Można śmiało powiedzieć, że zbrodnia ta położyła podwaliny pod realizację przez Stalina planu przejęcia Polski po zakończeniu działań wojennych w Europie. Dalsze kroki w realizacji planu były świadomymi działaniami, zmierzającymi do zainstalowania w Polsce wiernych Moskwie i ideologii komunistycznej działaczy, którzy mają nie dopuścić do ponownego odrodzenia się siły i wartości, jakimi kierowali się nasi przodkowie.

Widoczność naszego portalu w mediach społecznościowych została mocno ograniczona w ostatnim czasie. Przez spadek zasięgów dochody z reklam zmniejszyły się 5-krotnie. Aby przetrwać ten trudny czas potrzebujemy Waszej pomocy.

Tylko dzięki wsparciu będziemy w stanie dalej działać i przekazywać nieocenzurowane wiadomości, które pomijają mainstreamowe media. Liczy się każda złotówka!

W obecnej sytuacji utrzymanie strony miesięcznie kosztuje 2800.

702 zł
25%
PayPal:

Wpłata na konto:

PKO BP
27 1020 4564 0000 5102 0174 1099
Panta rhei
Tytułem: Darowizna na portal Panta rhei

Wpłata z zagranicy:

BIC / SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 27 1020 4564 0000 5102 0174 1099
Panta rhei
Tytułem: Darowizna na portal Panta rhei


Dziękujemy za pomoc prawną Kancelarii Prawnej Litwin: https://kancelaria-litwin.pl